४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

लेखा तथा योजना सञ्चालन सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम - मिति २०७४/०९/१४ गते