वालिङ नगरपालिका स्थानीय तहमा परिवर्तन भएलगत्तै आएका केही प्रक्रियागत समस्याहरुप्रति क्षमा चाहन्छौ | वडा कार्यालयहरुमार्फत हुने कामहरु सम्बन्धित वडासचिवहरुमार्फत नै गर्नुगराउनुहुन अनुरोध छ ।

 

भीमकान्त पौडेल

Phone: 
९८५६०७४१११,९८५६०२७९६७, ०६३४४०१७७

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff
Email: 
bhimkantapaudel@yahoo.com, eo@walingmun.gov.np