४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

भीमकान्त पौडेल

Phone: 
९८५६०७४१११,९८५६०२७९६७, ०६३४४०१७७

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff
Email: 
bhimkantapaudel@yahoo.com, eo@walingmun.gov.np