४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी विवरण- २०७३ माघ

तलको *.PDF फाईल हेर्नुहोला ।