४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

दमकल खरिदको सूचना सच्याईएको सम्बन्धमा ।

मिति २०७३।१०।१३

समय १६:३४ 

Supporting Documents: