४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

आ.व. २०७०/०७१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

मिति ः २०७२।०८।२३

समय ः १२ः२५ बजे